Existuje několik typů obřízky, jež se liší mírou stupně mutilačních (tj. mrzačících) zákroků na rodidlech ženy. Pro tyto typy výkonů se v angličtině používá také zkratka FGM (female genital mutilation). Ženská obřízka se provádí především ve 28 zemích subsaharské Afriky a částečně i v zemích Arabského poloostrova a Blízkého východu.
Podle zprávy UNICEF je obřezáno více než 1,5 milionu žen za rok. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že na světě jsou každoročně tímto způsobem zmrzačeny tři miliony mladých dívek. Takto postižených žen je dnes na světě minimálně 100 milionů. Z lékařského hlediska lze obřízku (což je nesprávný, nicméně používaný výraz) rozdělit do dvou velkých skupin: klitoridektomie (typ výkonu I a II) a infibulace (typ výkonu I a II).

• Klitoridektomie I. stupně zahrnuje odstranění části nebo celého klitorisu.
• Klitoridektomie II. stupně (excise) znamená odstranění klitorisu a části malých stydkých pysků.
• Infibulace je zákrok, kterým se odstraní klitoris, malé a velké stydké pysky. Zbytek se sešije k sobě a vytvoří souvislou plochu, která skryje jako za oponou zevní ústí močové trubice a poševní vchod. Zůstane pouze malý otvor pro odtok moči a menstruační krve. Střední infibulací se někdy označuje amputace dvou třetin velkých stydkých pysků.

Mužská versus ženská obřízka
• Mužská – bolest je snesitelná, jen výjimečně mutiluje pohlavní orgán, má hygienickou funkci, prevence nádoru děložního hrdla manželky (manželek)
• Ženská – nejnižší stupeň ženské obřízky klitoridectomie (odříznutí klitorisu) se anatomicky rovná amputaci mužského penisu, devastuje pohlavní orgány, hororový zážitek při provádění (většinou žiletkou při vědomí), dále vysoká pravděpodobnost porodních komplikací, bolestivost při sexu, infekce, které mohou mít i fatální dopad