LenkaEditorial
Lenka Klicperová (*1976)
Námět a scénář

Novinářka a fotografka. Začínala jako zpravodajka, od roku 2002 pracuje v časopise Lidé a Země, který patří mezi nejstarší dosud vydávaná periodika v ČR a zaměřuje se na reportáže z cizích zemí. Od roku 2004 zastává funkci šéfredaktorky.
Během svého působení v tomto médiu navštívila řadu rozvojových zemí, zejména v Africe. Pracovala v Angole, Namibii, Nigérii, Tanzánii, Keni, Etiopii, v Mali, Burkině Faso, Ugandě či Demokratické republice Kongo, které navštívila celkem třikrát. Zaměřuje se na dokumentování života domorodých etnik, na reportážní a portrétní fotografii. Za fotografie Surmů z jižní Etiopie získala v roce 2008 čestné uznání v prestižní soutěži Czech Press Photo. Věnuje se také přednáškové činnosti. V roce 2008 stála společně s Olgou Šilhovou u zrodu občanského sdružení Femisphera, které se zaměřuje na dokumentování problematiky třetího světa, zejména na ženská témata. V rámci tohoto sdružení vznikl i projekt Kongo – Ukradené ženství, který se soustředil na problematiku masového znásilňování žen ve východní části Demokratické republiky Kongo sužované vleklým válečným konfliktem. Z této cesty vznikl výstavní cyklus Ženy z Bunyakiri zachycující portréty znásilněných žen a také dokument Slzy Konga, oceněný na dvou filmových festivalech (mezinárodní Ekofilm 2009 a Feminafilm 2009).
V listopadu 2009 společně s Olgou Šilhovou uskutečnila cestu do severní Keni, kde se zabývala tématem ženská obřízka u kmenů Samburů a Elmolů. V lednu 2010 odjela Lenka Klicperová na Haiti, postižené katastrofickým zemětřesením, aby zde pracovala jako fotoreportérka. V květnu 2011 odjela do Ugandy, kde zpraciovávala téma zabývající se bývalými dětskými vojáky jedné z nejobávanějších armád Afriky – Lordʹs Resistance Army.
V září 2010 vystavovala své práce společně s fotografkami Líbou Taylor a Jarmilou Kovaříkovou na pražské Staroměstské radnici pod názvem Tři ženy v Africe. Je spoluutorkou knihy Afrika v nás (Mladá fronta 2010).
Své reportáže publikuje nejen v domovském časopise, ale spolupracuje i s mnoha dalšími tištěnými periodiky, ale i TV a rádii. Je také spoluautorkou řady televizních reportáží.

www.femisphera.com
www.lideazeme.cz